Cietušo Atbalsta Centrs
  
Mūsu kopīgās mājas
Nodarbībās

Bērnu istaba Ieriķu ielā

 
80% no projekta finansē
 Eiropas Savienība no Eiropas Sociālā fonda
un 20% Latvijas valsts
 
Projekta „Mūsu kopīgās mājas” īstenošanas rezultātā radīta jauna sociālās rehabilitācijas programma
 
30.12.2007
 
31. decembrī noslēgsies Eiropas sociālā fonda un  Latvijas valdības finansētais projekts „Mūsu kopīgās mājas”.
 
Projekta mērķis bija veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju un iekļaušanos darba tirgū, izpētot iedzīvotāju sociālās, kultūras, izglītības un citas vajadzības un intereses un piedāvājot jaunu sociālās rehabilitācijas programmu.
 
Lielākā daļa projekta dalībnieku  dzīvo kopmītnes tipa mājās Rīgā, Ieriķu ielā 2A un 2B vai to tuvākajā apkārtnē un dažādu iemeslu dēļ spiesti dzīvot sociāli nelabvēlīgā vidē, kā arī būt ilgstoši atkarīgiem no dažādiem pabalstiem.
 
Gada garumā Biedrības „INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” Cietušo atbalsta centrs partnerībā ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālo dienestu, projekta „Mūsu kopīgās mājas” ietvaros, deva projekta dalībniekiem teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes psiholoģiskajā, juridiskajā, sociālajā un bērnu audzināšanas jomā, panākot viņu sociālās aktivitātes un pašapziņas celšanos, kas ļaus šiem cilvēkiem atrast savu vietu sabiedrībā un pienācīgi konkurēt darba tirgū.
 
Sociālās rehabilitācijas pasākumu komplekss tika izstrādāts un aprobēts, izmantojot abu projekta partneru speciālistu (psihologu, juristu, sociālo darbinieku, pedagogu) radošās iniciatīvas un komandas darba principus.
Projekta nobeiguma pasākums norisinājās 2007. gada 27. decembrī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā dienesta telpās, Rīgā, Vidrižu ielā 3.
 
Pasākumu atklāja Biedrības „INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” viceprezidente un projekta vadītāja Laima Ārija Zelmene, kura pastāstīja par Projekta „Mūsu kopīgās mājas” rezultātiem un prezentēja pasākuma viesiem Komplekso sociālās rehabilitācijas programmu sociālā riska grupām. Projekta partnera Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālā dienesta vadītāja Aija Krastiņa dalījās savās domās par to, cik šāda programma nepieciešama cilvēkiem, kas paši nav spējuši veiksmīgi integrēties sabiedrībā.
 
Tuvāku informāciju var saņemt
Cietušo atbalsta centrā
adrese: Rīga, Kr. Barona iela 88 k2-242
e-pasts: cac@apollo.lv.
Tel.: 67298322, fakss 67298323.
 


projekta prezentācija 1. daļa
projekta prezentācija 2. daļa
projekta prezentācija 3. daļa
projekta prezentācija 4. daļa

» arhīvs
» arhīvs N2

Atpakaļ
developed by nexus