Cietušo Atbalsta Centrs
  
”BŪT VAI NEBŪT ATJAUNOJOŠAI TIESVEDĪBAI LATVIJĀ?”
”BŪT VAI NEBŪT ATJAUNOJOŠAI TIESVEDĪBAI LATVIJĀ?”
2006. gada 15. augustā Informāciju sagatavoja Biedrības „INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” viceprezidente Laima Zelmene.
 
     
    Starptautiskajā tiesiskajā sabiedrībā gan Eiropā, gan pasaulē tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība Atjaunojošās tiesvedības koncepcijai kā nozieguma seku novēršanas un noziedzības profilakses instrumentam. Atjaunojošā tiesvedība dzimusi XX gadsimta 70. gados kā kustība par attieksmes maiņu pret noziegumu un sodu, kuras pamatā ir pieeja, kas orientēta uz nozieguma seku novēršanu, ko veic pašas noziegumā iesaistītās puses un sabiedrība Tā ir alternatīva tradicionālajai kriminālajai tiesvedībai, kuras mērķis ir sodīt personu, kura pārkāpuši likumu. Atjaunojošas tiesvedības programmas piedāvā likumpārkāpējiem, cietušajiem un tiem blakus esošajiem cilvēkiem tieši piedalīties nozieguma seku likvidācijā. Šie cilvēki kļūst par galvenajiem kriminālprocesa dalībniekiem, pie kam valsts un tiesībsargājošas iestādes (likuma pārstāvji) kļūst par savdabīgu saistošu posmu kāda sistēmā, kura vērsta uz pārkāpēja savas vainas apzināšanos, cietušajam nodarītā kaitējuma kompensāciju un uz visaktīvāko cietušā, likumpārkāpēja un sabiedrības piedalīšanos atjaunojošajos pasākumos.
     Lai rosinātu diskusiju par šo tēmu biedrības “INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAI” Cietušo atbalsta centrs rīkoja semināru „Būt vai nebūt Atjaunojošai tiesvedībai Latvijā”. Seminārā tika runāts par Atjaunojošās tiesvedības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, principiem, formām un metodēm. Semināra norises gaitā dalībniekiem bija iespēja saņemt informāciju, par to, kas ir Atjaunojošā tiesvedība, piedalīties diskusijās par bērnu un pusaudžu konfliktu risināšanas veidu - skolu mediāciju, kā arī redzēt videofilmu fragmentus par tādu Atjaunojošās tiesvedības metodi kā ģimenes konference. Seminārā aicināti piedalīties valsts, pašvaldību, tiesībsargājošo iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Sabiedriskās integrācijas fonda atbalstītā projekta ietvaros diviem Cietušo atbalsta centra pārstavjiem no 2006.gada 15.līdz 17. jūnijam bija iespēja piedalīties Barselonā notikušajā Eiropas Foruma Cietušā-Vainīgā Mediācijai un Atjaunojošai tiesvedībai 4. konferencē, kur piedalījās un savā pieredzē Atjaunojošas tiesvedīvas jomā dalījās gandrīz 300 dalībnieki no vairāk kā 30 valstīm. Eiropas Forumā gūtās atziņas par citu valstu pieredzi Atjaunojošās tiesvedības jomā tika nodotas semināra dalībniekiem. Seminārs notika 2006.gada 11.augustā  „Sorosa fonda – Latvija” telpās Rīgā, Alberta ielā 13, 6.stāvā

    

» EIROFORUMS
» 4. Eiroforuma konference
» ANO PRINCIPI
» Konsorcijs un principi
» Statistika
» Apaļā galda diskusija

Atpakaļ
developed by nexus