Cietušo Atbalsta Centrs
  
Vēsture

2002. gads

vasara - iniciatīvas grupas izveidošana

2003. gads

15. maijs - Cietušo atbalsta centra (CAC) dibināšana;
oktobris -  jaunas telpas Kr.Barona ielā 82a- 7

2004. gads

septembris - viens no LAPAS dibinātājiem;
septembris – studiju vizīte Prāgas Cietušo atbalsta centrā “White circle of safety”;
oktobris – apmācīti 20 mediatori (starpnieki izlīguma procesā);
30. novembris- pirmais mediācijas process starp vainīgo un cietušo

2005. gads

janvāris - Organizēts informatīviais seminārs Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsetas tiesā;
22. februāris – organizēts Apaļais galds “NB! CIETUŠAIS”;
marts, aprīlis - realizēti divi informatīvi semināri Valsts Policijas darbiniekiem par cietušo problemātiku;
maijs – seminārs NVO “Kā strādāt ar cietušajiem”;
maijs – veikta 15 CAC darbinieku apmācība juridiskajā psiholoģijā;
jūnijs –augusts - piedalīšanās “Cietušo valsts kompensācijas fonda likuma” projekta izstrādē

2006.gads

februāris - organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa un akcija Rigas ielās ar gājeju anketēšanu veltīta Starptautiskajai cietušo dienai 22. februārī;
maijs - augusts  -īstenots PHARE projekts “Sadarbības veidošana ar Eiropas Forumu Vainīgā-Cietušā Mediacijai un Atjaunojošajai tiesvedībai”;
jūnijs - piedalīšanās Eiroforuma konferencē Barselonā;
jūlijs - iekārtojamies jaunās telpās Kr. Barona ielā 88/2-42, 4.st.;
augusts - organizēts seminārs “Būt vai nebūt Atjaunojošai tiesvedībai Latvijā”;
septembris - piedalāmies izstādē "Pasaules diena";
oktobris - piedalāmies Valsts Probācijas dienesta konferencē "Komandas darbs drošākai nākotnei"  
 
2007. gads
 
janvāris - decembris - sadarbojoties ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālo dienestu tiek realizēts projekts "Mūsu kopīgās mājas". Mērķis - veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju un iekļaušanos darba tirgū.
oktobrī - sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu īsteno projektu „Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!”  Projekta ietvaros tika apmācīti 58 skolu pedagogi un psihologi.
Mācību mērķis bija sagatavot skolu speciālistus mediācijas procesu organizēšanai un vadīšanai, skolēnu apmācībai mediācijas prasmēs, kā arī mediācijas kā konstruktīva un efektīva domstarpību risināšanas veida iedzīvināšanai Rīgas skolās.
 
2008.gads - 2010.gads
turpinās sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu tiek turpināts projekts „Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!” Jau projekta ietvaros ir apmācīti 157 skolu pedagogi un psihologi.
 
2010.gads - 2014.gads
jūnijs -augusts sākas sadarbība ar "SOS Bērnu Ciemati" asociāciju sniedzot juridisko palīdzību ģimenēm ar bērniem.


Atpakaļ
developed by nexus