Cietušo Atbalsta Centrs
  
Cietušo atbalsta centra mērķi:
 • Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.
 • Veicināt Atjaunojošās tiesvedības ieviešanu.
 • Mazināt noziedzību un sniegt atbalstu noziegumu upuriem. 
 • Veicināt noziegumu upuru tiesību aizsardzību un pilnveidot likumdošanu.
 •  Īstenot bijušo notiesāto, nozieguma upuru un sociālā riska grupu rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā, veidojot Sociālās rehabilitācijas centrus bijušajiem notiesātajiem un noziegumu upuriem.
 • Sniegt juridisko, informatīvo, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko un narkoloģisko palīdzību bijušajiem notiesātajiem, noziegumu upuriem un citām sociālā riska grupām.
 • Veikt cietušo un vainīgo starpniecības pakalpojumus, kā arī veicināt izlīgumu noslēgšanu. 
 • Organizēt mērķa grupu iesaisti dažādās aktivitātēs un veicināt pašu iniciatīvas.
 • Veikt pētījumus, ekspertīzes, sniegt atzinumus.
 • Izglītot klientus tiesību aizsardzības un citās jomās.
 • Informēt sabiedrību.
 • Veikt brīvprātīgo piesaisti, apmācību un organizēšanu.


Atpakaļ
developed by nexus