Cietušo Atbalsta Centrs
  
Jauns strīdu risināšanas instruments Rīgas skolās.
   
Biedrība „Integrācija sabiedrībai” ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu īsteno projektu „Vienaudžu mediācija – ceļš uz sadarbību!”
Projekta ietvaros ir notikuši divi apmācību semināri „Vienaudžu mediācijas organizācija skolā”. Semināros piedalījās Rīgas skolu pedagogi, skolu psihologi, sociālie pedagogi un citi interesenti, ieskaitot skolēnu vecākus, kas ieinteresēti ieviest mediāciju kā ātru un efektīvu strīdu risināšanas veidu savā skolā. Mācību mērķis bija sagatavot skolu speciālistus mediācijas procesu organizēšanai un vadīšanai, skolēnu apmācībai mediācijas prasmēs, kā arī mediācijas kā konstruktīva un efektīva domstarpību risināšanas veida iedzīvināšanai Rīgas skolās.
 
Katrā seminārā bija iespēja piedalīties 20 dalībniekiem un, lai efektīvāk īstenotu mediācijas ieviešanu skolās, tika piedāvāta iespēja no vienas skolas pieteikties vairākiem pārstāvjiem. Pavisam kopā apmācību semināros piedalījās 40 pārstāvji no 29 skolām, jāpiezīmē, ka visas 40 semināru dalībnieces bija sievietes.
 
Piesakoties semināram pedagogi, sociālie pedagogi un psihologi uzsvēra, ka nāk uz semināru, jo mediācija ir aktuāla tēma un skolās tā ir nepieciešama, lai skolēni un skolotāji prastu veiksmīgāk atrisināt savas domstarpības, tādējādi atbrīvojoties no konfliktu radītā stresa un spriedzes. Mediācijas ieviešana ir svarīga, lai uzlabotu saskarsmes iemaņas un attīstītu prasmi ieklausīties un sadzirdēt otra viedokli, veidotu konstruktīvus dialogus gan ar skolēniem, gan vecākiem, iemācītos atteikties no vienīgās „pareizās” taisnības meklējumiem, nebaidītos no atklātām un godīgām sarunām.
 
Pēc apmācību kursa beigšanas vairums dalībnieku apgalvo, ka labprāt ieteiktu šo kursu arī saviem kolēģiem, jo ir vērts apgūt jaunas iemaņas, interesantas un efektīvas metodes, kas palīdz neiestrēgt konfliktā, bet rast neierastus risinājumus, "iziet no rāmjiem" un paplašināt izpratni par konfliktu un tā risināšanas iespējām. Kursa beidzēji uzskata, ka arī citiem kolēģiem būtu svarīgi izbaudīt iespēju izzināt sevi, caur lomu spēlēm iejusties cita ādā, paskatīties uz sevi no malas, mazināt savu kategoriskumu, kļūt mierīgākiem un ieraudzīt, ka sods nav vienīgais konflikta risinājums.
 
Kā veiksmīga, interesanta un aizraujoša tiek novērtēta interaktīvā apmācību forma – koncentrēts, labi saprotams un strukturēts teorētiskā materiāla izklāsts, sabalansēta teorija ar praksi, interesantas lomu spēles un iespēja praktizēt apgūtās iemaņas. Dalībnieces atzinīgi vērtē pasniedzēju profesionalitāti, savas iegūtās praktiskās un teorētiskās atziņas, zināšanas un prasmes, ļoti labo gaisotni grupā, pozitīvās emocijas, interesantos kursa biedrus, sadarbību ar kolēģiem un pieredzes apmaiņas iespējas.
 
Semināra dalībnieku vidū vairums bija pedagogi (15 dalībnieces) un sociālie pedagogi (10 dalībnieces). Savas esošās zināšanas atsvaidzināja un jaunas prasmes ieguva arī psihologi (7 dalībnieces), kā noderīgu apmācības kursu vērtēja arī direktora vietnieces audzināšanas un izglītības darbā, metodiskā darba vadītājas un sociālās darbinieces. Divās Rīgas skolās mediācijas ieviešanā turpmāk aktīvi plāno darboties arī skolēnu vecāki.
 
 
Semināra dalībnieču vidējā pieredze darbojoties izglītības jomā ir 13 gadi – sākot no diviem līdz 32 gadiem izglītības jomā un no viena līdz 20 gadiem tagadējā darba vietā.
 
Semināru laikā tika izzinātas tādas tēmas kā mediācijas pamatprincipi un mediācijas process, saskarsmes tehniku pielietošana mediācijā, konflikta izpratnes padziļināšana un dažādi praktiskie un ētiskie jautājumi, kas saistīti ar mediācijas ieviešanu skolās. Piesakoties semināram un pabeidzot semināru, dalībnieki tika aicināti10 ballu skalā novērtēt savas prasmes un zināšanas par galvenajām tēmām. Salīdzinot subjektīvos vērtējumus, redzam, ka vidējais novērtējums dalībnieku teorētiskajām zināšanām par mediāciju ir pieaudzis no 3,5 līdz 7,7 punktiem, vidējais novērtējums esošajām mediatora prasmēm un iemaņām ir pieaudzis no 3,2 līdz 7,4 punktiem, zināšanas konfliktu teorijā – no 5,4 līdz 7,7, savukārt zināšanas par saskarsmi ir bagātinājušās no 7 līdz 8,3 punktiem.
 
Projektā piedalījās šādas skolas:
Āgenskalna sākumskola
Alberta koledža
Fr.Brīvzemnieka pamatskola
Rīgas  Hanzas vidusskola
Rīgas 16. vidusskola
Rīgas 25.vidusskola
Rīgas 32. vidusskola
Rīgas 45.vidusskola
Rīgas 54. vidusskola
Rīgas 6. vidusskola
Rīgas 60.vsk.
Rīgas 62. vidusskola
Rīgas 66.speciālā vidusskola
Rīgas 7.pamatskola
Rīgas 72.vidusskola
Rīgas 9. vakara maiņu vidusskola
Rīgas 90. vidusskola
Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Imantas vsk
Rīgas Jauno tehniķu centrs
Rīgas M.Lomonosova krievu vidusskola
Rīgas Ostvalda vsk.
Rīgas Pļavnieku sākumskola
Rīgas sanatorijas internātpamatskola
Rīgas Tirdzniecības tehnikums
Rīgas valdorfskola
Rīgas Valsts tehnikums
Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.
Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola
 
Sīkāka informācija par projektu vai mediācijas semināriem pieejama pie projekta vadītājas Laimas Ārijas Zelmenes, zvanot pa tālruni 29254418 vai rakstot uz e-pastu: laima.zelmene@gmail.com.
 
 
Biedrības „Integrācija sabiedrībai”
Viceprezidente
Laima Ārija Zelmene
29254418
 
Informāciju sagatavoja
Lelde Kāpiņa
Praktizējoša mediatore, semināra lektore
Tel. 26118847


» Mediācija skolā arhīvs

Atpakaļ
developed by nexus